Evropski razpisi

Obzorje Evropa: Sofinanciranje inovativnih in raziskovalnih projektov na področju krepitve demokracije v letu 2024

Predmet razpisa: Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 4. oktobra objavila sklop dvanajstih razpisov za sofinanciranje inovativnih in raziskovalnih projektov na področju krepitve demokracije v letu 2024 (HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01):
Naročnik: Evropska komisija
Vrednost: 95.000.000 EUR
Datum objave: 4.10.2023
Razpisni rok: 7.2.2024
  Povezava do razpisa

Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate - glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.