Evropski razpisi

Razpis EU za sofinanciranje ukrepov informiranja v zvezi z evropsko kohezijsko politiko 2023

Predmet razpisa: Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko je objavil javni razpis za sofinanciranje ukrepov informiranja v zvezi z evropsko kohezijsko politiko za leto 2023. Glavni cilj je podpreti pripravo in razširjanje informacij ter vsebin, povezanih s kohezijsko politiko EU, med drugim tudi s Skladom za pravični prehod in načrtom okrevanja za Evropo.
Naročnik: Evropska komisija, Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko
Datum objave: 16.10.2023
Razpisni rok: 9.1.2024
  Povezava do razpisa

Posebna cilja tega razpisa za zbiranje predlogov sta spodbujanje medijske pokritosti o vprašanjih kohezijske politike, še posebej na regionalni ravni, ter povečanje ozaveščenosti o učinkih kohezijske politike in njenem vplivu na življenje ljudi.
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava (razen organov, odgovornih za izvajanje kohezijske politike v skladu s členom 71 Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021) iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.