Evropski razpisi

Transnacionalni program Interreg Območje Alp: Drugi razpis za standardne projekte

Predmet razpisa: V okviru transnacionalnega programa Interreg ALPSKI PROSTOR v obdobje 2021 – 2027 je objavljen drugi razpis za sofinanciranje standardnih projektov. Razpis je namenjen zbiranju predlogov projektov, katerih namen je izkoristiti neizkoriščene potenciale in izzive v alpskih regijah.
Naročnik: Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg Alpski prostor
Datum objave: 4.9.2023
Razpisni rok: 13.10.2023
  Povezava do razpisa

Predlogi se zbirajo za vse specifične cilje v okviru tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3:

Prioriteta 1 - Podnebno odporna in zelena Alpska regija

  •     Prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj in nesreč
  •     Spodbujanje biotske raznolikosti in zelene infrastrukture

Prioriteta 2 - Ogljično nevtralna Alpska regija in občutljivo ravnanje z viri

  •     Pospeševanje energetske učinkovitosti
  •     Prehod h krožnemu gospodarstvu

Prioriteta 3 - Inovativna, digitalna in zelena družba

  •     Krepitev raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti ter uporaba naprednih tehnologij
  •     Digitalna družba: prebivalci, podjetja in uprava

Upravičeni prijavitelji

Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. Glavni prijavitelj mora biti javni organ. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. Zahteva se partnerstvo, v katerem sodeluje od sedem do dvanajst organizacij iz najmanj štirih različnih držav, ki sodelujejo v programu. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.
Dobro je vedeti

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj bo v vlogi nacionalnega organa organiziralo nacionalni informativni dan, ki bo potekal 12. septembra 2023 v Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00 uri in bo trajal do približno 11.30 ure. Registracija bo možna od 8.30 ure dalje. Več informacij in prijavnico na dogodek najdete na eu-skladi.si.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.