Evropski razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju spodbujanja sodelovanja državljanov v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji

Predmet razpisa: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja sodelovanja državljanov in predstavniških združenj v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji s tem, da se jim omogoči izražanje mnenj in javna izmenjava mnenj glede vseh področij delovanja Unije.
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Vrednost: 25.400.000 EUR
Datum objave: 3.4.2023
Razpisni rok: 5.9.2023
  Povezava do razpisa

Razpis je tematsko osredotočen na štiri področja:

  •     spodbujanje demokratične udeležbe z razpravami na temo prihodnosti Evrope,
  •     vključevanje državljanov in skupnosti v razprave na temo podnebja in okolja,
  •     vključevanje državljanov in skupnosti v razprave na temo solidarnosti,
  •     boj proti dezinformacijam in drugim oblikam vmešavanja v demokratično razpravo ter spodbujanje medijske pismenosti.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj na razpis je neprofitna pravna oseba zasebnega prava ali javna univerza. Kot partnerji lahko sodelujejo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava ter mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih upravičenih držav v okviru programa CERV. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.