Evropski razpisi

Drugi javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Interreg Europe 2021-2027

Predmet razpisa: 15. marca je bil objavljen drugi javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Europe 2021-2027.
Naročnik: Organ upravljanja transnacionalnega programa Srednja Evropa
Vrednost: 130.000.000 EUR
Datum objave: 16.3.2023
Razpisni rok: 9.6.2023
  Povezava do razpisa

Tudi v okviru drugega razpisa s proračunom v višini 130 milijonov EUR, ki bo podpiral organizacije pri reševanju skupnih izzivov evropskih regij in mest, so razpisane vse prioritete:

  •     Prioriteta 1: sodelovanje za pametnejšo Evropo
  •     Prioriteta 2: sodelovanje za bolj zeleno Evropo
  •     Prioriteta 3: sodelovanje za boljšo povezanost v Evropi
  •     Prioriteta 4: sodelovanje za bolj socialno Evropo
  •     Prioriteta 5: Evropa, ki je bližje državljanom

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javni organi ter neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Interreg Europe (sklop za medregionalno sodelovanje podpira celotno ozemlje Unije, vključno z najbolj oddaljenimi regijami). Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.