Evropski razpisi

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov civilnodružbenih organizacij na področju krepitve zmogljivosti ter zaščite in spodbujanja temeljnih pravic in evropskih vrednot v letu 2023

Predmet razpisa: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV) objavila javni razpis, osredotočen na zaščito in spodbujanje pravic ter ozaveščanje o njih z zagotavljanjem finančne podpore civilnodružbenim organizacijam, ki so dejavne na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni pri spodbujanju in negovanju teh pravic, s čimer se krepijo tudi zaščita in spodbujanje vrednot Unije in spoštovanje pravne države ter prispeva k oblikovanju bolj demokratične Unije, demokratičnemu dialogu, preglednosti in dobremu upravljanju.
Naročnik: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo
Vrednost: 16.000.000 EUR
Datum objave: 20.1.2023
Razpisni rok: 25.5.2023
  Povezava do razpisa

Razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov (CERV-2023-CHAR-LITI) za leto 2023 ima pet sklopov:

  •     Spodbujanje ugodnega okolja za zaščito žvižgače
  •     Krepitev zmogljivosti in ozaveščanje o Listini EU o temeljnih pravicah
  •     Strateška litigacija
  •     Zaščita evropskih vrednot in pravic z bojem proti sovražnemu govoru in zločinom iz sovraštva
  •     Spodbujanje vrednot in pravic z zaščito civilnodružbenega prostora

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis so neprofitne pravne osebe zasebnega prava, kot partnerji lahko sodelujejo tudi profitne in neprofitne osebe javnega in zasebnega prava, iz držav upravičenk v okviru programa CERV. Sofinancirajo se nacionalni in mednarodni projekti. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.