Drugi razpisi

Javni poziv LAS Notranjska

Predmet razpisa: Objavljen je Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Notranjska, ki se bodo sofinancirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
Naročnik: LAS Notranjska
Vrednost: 162.997 EUR
Datum objave: 1.10.2021
Razpisni rok: 8.11.2021
Kontakt: Dragica
E-pošta: info@lasnotranjska.si
Telefon: 05 721 22 44
  Povezava do razpisa

Predmet sofinanciranja so operacije, ki zasledujejo cilje ESRR in prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS Notranjska na naslednjih tematskih področjih:

  • ustvarjanje novih delovnih mest
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Spremljajte nas na Facebooku!

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.