Drugi razpisi

Lidl Slovenija objavil povabilo k oddaji prošenj za donacije za različne projekte in aktivnosti

Predmet razpisa: Lidl Slovenija je s 1. septembrom 2020 ponovno objavil posebno povabilo k oddaji prošenj za donacije za različne projekte in aktivnosti, ki bo odprto vse do konca septembra. Tovrstnih razpisov načrtujejo v letošnjem letu še nekaj – v sklad pa so skupno namenili 30 tisoč evrov.
Naročnik: Lidl Slovenija
Vrednost: 30.000 EUR
Datum objave: 1.9.2020
Razpisni rok: 30.9.2020
  Povezava do razpisa

Donacije in sponzorstva v okviru trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet so namenjena za spodbujanje jasno opredeljenih izobraževalnih, kulturnih, športnih, znanstvenih, zdravstvenih, socialnih ali okoljevarstvenih ukrepov in projektov.


Upravičeni prijavitelji

Prošnjo za pridobitev donatorskih ali sponzorskih sredstev v obliki denarnih ali materialnih sredstev lahko oddajo organizacije, registrirane v poslovnem registru Republike Slovenije, in ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja:

https://www.boljsi-svet.si/pravila-in-pogoji-sodelovanja/

Prošnjo za donatorska ali sponzorska sredstva lahko poda organizacija le preko zakonitega zastopnika organizacije ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba.

Fizične osebe ali neregistrirane civilne skupine za donacijo ali sponzorstvo ne morejo zaprositi.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.