Drugi razpisi

NGO Small Grants

Predmet razpisa: Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji nadaljuje z razpisi namenjenim slovenskim nevladnim/neprofitnim organizacijam v okviru "NGO Small Grants Programa".
Naročnik: Veleposlaništvo ZDA
Datum objave: 27.1.2020
Razpisni rok: 15.3.2020
Kontakt: Tanja Šuštaršič
Telefon: 01 200-55-00
  Povezava do razpisa

Sofinanciranje je namenjeno krepitvi sodelovanja med obema državama. Med prednostnimi vsebinami so: regionalno in čezatlantsko sodelovanje, zagotavljanje demokracije, človekovih pravic in varnosti, skupna zunanja politika, podjetništvo, preprečevanje korupcije, transparentnost, integriteta in neodvisno novinarstvo.

 

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.