Drugi razpisi

Fotografski natečaj "Poglej skozi moje oči"

Predmet razpisa: Mladinski center Postojna, BOREO, regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije, in SGLŠ Postojna v okviru projekta PlurAlps organizirata fotografski natečaj »Poglej skozi moje oči«.
Naročnik: Art Caffe Postojna in Mladinski center Postojna
Datum objave: 21.8.2019
Razpisni rok: 6.9.2019
Kontakt: Tatjana Rant
E-pošta: artcaffepostojna@gmail.com
  Povezava do razpisa

TEMA NATEČAJA je pogled na Postojno kot na mesto, kjer se zlivajo in prepletajo različne kulture, običaji in tradicije. Cilj natečaja je zvišati medkulturno senzibilnost prebivalcev Postojne, ozavestiti tematiko družbenega vključevanja priseljencev ter v mestu spodbuditi naklonjenost k sprejemanju le-teh. V okvir teme natečaja sodijo posnetki, s katerimi želijo fotografi prikazati medkulturnost Postojne v vsakdanjem življenju njenih prebivalcev.
Fotografije naj imajo sporočilno vrednost razpisane teme.

KDO LAHKO SODELUJE? Fotografski natečaj je namenjen vsem prebivalcem občine Postojna, ki bodo svoja dela v skladu z razpisnimi pogoji poslali do razpisanega roka.

DO KDAJ? Do 6. 9. 2019.

KAKO? Vsak udeleženec natečaja, ki mora biti avtor poslanih fotografij, lahko sodeluje s tremi fotografijami, ki jih pošlje na naslov artcaffepostojna@gmail.com. Avtorji naj v elektronski pošti posredujejo tudi svoje osnovne kontaktne podatke (ime, priimek in naslov). S sodelovanjem v nagradnem natečaju avtor privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval, obdelujejo za potrebe obveščanja udeležencev o fotografskem natečaju in obveščanje nagrajencev. Organizatorji zagotavljajo, da bodo osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, za katere so bili dani.
Poslane fotografije naj bodo v formatu JPG in velikosti vsaj 1.500 pikslov po daljši stranici. Ime datoteke naj bo sestavljeno iz začetnic imena in priimka avtorja, letnice nastanka fotografije in naslova fotografije (primer: GS_2019_Domov). Uporaba tehnik, s pomočjo katerih bi dodali, zamenjali ali odstranili slikovne elemente, ni dovoljena. Dovoljeno je odstranjevanje elementov, ki so nastali zaradi lastnosti fotoaparata, kot so prah ali digitalni šum. Potemnitve, posvetlitve, korekcija barv, spremembe barvne fotografije v črno-belo ali izrez (crop) so sprejemljivi.

Strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala sledenje tematiki natečaja in kreativnost. Tehnične dovršenosti ne bomo ocenjevali. Tri najbolje ocenjene fotografije bodo nagrajene. Nagrajene in druge izbrane fotografije bodo ob koncu projekta razstavljene v galeriji avle dijaškega doma SGLŠ za tem pa v galeriji Mladinskega centra Postojna.

Avtorji se z oddajo fotografij strinjajo, da se njihova dela objavijo na razstavi in uporabijo v promocijske namene projekta. Avtor z oddajo fotografij na organizatorje prenese vse materialne avtorske pravice, zlasti tiste, ki mu bodo omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij ter uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih za potrebe promocije dejavnosti organizatorjev. Avtor s prenosom materialnih pravic na organizatorje dovoljuje, da organizatorji objavijo delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen ter časovno in krajevno neomejen. Organizatorji se zavezujejo, da bodo spoštovali moralne avtorske pravice avtorja. Avtor jamči, da so fotografije, s katerimi sodeluje na fotografskem natečaju, njegova lastna in izvirna avtorska dela in da ima na njih ustrezne avtorske pravice.

KOLEDAR NATEČAJA   
sprejem fotografij: do 3.9. 2019 
javna razglasitev rezultatov: 4. 9. 2019  
razstava del fotografskega natečaja. 4. 9. – 17. 9. 2019
podelitev nagrad: 6. 9. 2019

NAGRADE
1. nagrada          50 eur
2. nagrada          30 eur
3. nagrada          20 eur.

Hitro v akcijo!

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.