Drugi razpisi

Razpis Ameriškega veleposlaništva za sofinanciranje kulturnih projektov za leto 2019

Predmet razpisa: Objavljen je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2019, ki je namenjen podpori projektom, ki podpirajo kulturne izmenjave ter spodbujajo kulturne vezi med ZDA in Slovenijo.
Naročnik: Ameriška ambasada
Vrednost: 5.000 EUR
Datum objave: 4.2.2019
Razpisni rok: 6.8.2019
Kontakt: Tanja Šušteršič
E-pošta: LjubljanaNGOGrants@state.gov
Telefon: 01 200-55-00
  Povezava do razpisa

Veleposlaništvo podpira naslednje aktivnosti: izmenjave, kulturne in umetniške prireditve, razstave, delavnice, predavanja ter kulturne projekte, ki spodbujajo in poglabljajo razumevanje ameriške kulture v Sloveniji.

V letu 2019 sta na voljo dva prijavna roka:

15. marec za projekte, ki bodo potekali med majem in oktobrom 2019
6. avgust za projekte, ki bodo potekali med oktobro min decembrom 2019 ali januarjem in marcem 2020.
Upravičeni prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo neprofitne kulturne organizacije, registrirane v Sloveniji ali v Združenih državah Amerike, ter umetniki in kulturni delavci iz Slovenije in Združenih držav Amerike, ob izpolnjevanju drugih razpisnih pogojev.

 

NVO Dogodki

 

Razpisi


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.