Spremljajte nas na Facebooku!

 

Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Novice

Vizualno pripovedovanje – kako pritegniti pogled?

Objavljeno: 14.1.2020

Pripovedovanje zgodb je najbolj učinkovit način komunikacije z vašim ciljnim občinstvom. Pri tem pa ne smete pozabiti na moč vizualnih elementov – slik, fotografij, videov, infografik, stripov, gifov in memov. Več o tem...

Pomembne informacije za prijavo projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020

Objavljeno: 9.1.2020

Na nacionalni agenciji MOVIT so pripravili zbirko informacije za prijavitelje v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota v letu 2020. Svetujemo, da si jih pred pripravo projektov ogledate in preberete in upoštevate pri načrtovanju novih projektov v letu 2020. Več o tem...

Dogodki

Dogodkov ni na voljo.

Razpisi

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2020

Rok: 27.1.2020

Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Ilirska Bistrica v letu 2020

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Ilirska Bistrica za leto 2020

Rok: 29.1.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2020, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.

Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2020

Rok: 31.1.2020

Predmet razpisa je sofinanciranje kinematografske distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov v letu 2020.