Aktualno

Regijski obisk Slovenske filantropije v Postojni, 10. in 11. septembra 2024

1. julij 2024

Povezava do vira: https://www.prostovoljstvo.org/regijski-obisk-primorsko-notranjske-regije_3131

Regijski obisk bo potekal 10. in 11. septembra 2024 v mali dvorani Kulturnega doma Postojna (Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna).

Slovenska filantropija izvaja regijske obiske, da se tako neposredno in na terenu seznani z izzivi, s katerimi se srečujejo lokalne prostovoljske organizacije. Na ta način želimo spodbuditi in okrepiti sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami, jih informirati o novostih na področju prostovoljstva in prispevati k razvoju prostovoljstva na regionalni in lokalni ravni.

Namen regijskih obiskov je promocija kakovostnega prostovoljstva, izobraževanje ter krepitev in povezovanje prostovoljskih organizacij v regionalnem okolju z organizacijami s prostovoljskim programom in drugimi nevladnimi organizacijami v regiji, s predstavniki lokalnih skupnosti in regionalnih stičišč, poleg tega pa svetovanje in mentorstvo organizacijam na področju prostovoljstva. Prav zato obiske pripravljamo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, nanje pa povabimo regionalna stičišča, prostovoljske organizacije iz regionalnega okolja, organizacije s prostovoljskim programom in druge nevladne organizacije, lokalne medije ter predstavnike občin iz regije.

Regijski obisk Primorsko-notranjske regije je organiziran v sodelovanju z Občino Postojna.

Zakaj bi se pridružili?

Številne organizacije lahko prav zaradi prostovoljcev uresničujejo svoje poslanstvo. Delo s prostovoljci zahteva posebna znanja, s katerimi ohranjamo prostovoljce aktivne in jim hkrati ponudimo prijetno izkušnjo.

Standarde delovanja in tudi obveznosti prostovoljskih organizacij od leta 2011 določa Zakon o prostovoljstvu, ki se je leta 2018 nadgradil z nacionalno strategijo za razvoj prostovoljstva. V letošnjem letu se bo sprejemala tudi Strategija razvoja prostovoljstva 2024-2029.
S sodelovanjem lahko k razvoju prostovoljstva prispevate tudi vi.

Kaj vam ponujajo na regijskem obisku?

 • Priložnost, da od strokovnih sodelavcev Slovenske filantropije pridobite vse informacije, ki so potrebne za dobro in lažjo organizacijo prostovoljstva.
 • Informacije in odgovore na vprašanja, ki jih imate o Zakonu o prostovoljstvu (sklepanje dogovorov, vodenje evidenc, vračanje stroškov, nastalih v prostovoljstvu, zavarovanje prostovoljcev …).
 • Seznanitev z načini pridobivanja novih prostovoljcev z objavljanjem prostovoljskih zgodb in oglasov za prostovoljsko delo ter o načinih promocije svojega dela (uporaba portala prostovoljstvo.org, uporaba socialnih omrežij).
 • S pridružitvijo Slovenski mreži prostovoljskih organizacij pridobite dostop do obrazcev in dokumentov za organiziranje prostovoljstva ter spletne aplikacije za vodenje evidenc, ki vam olajša delo in pripravo letnega poročila o prostovoljstvu.
 • Individualne svetovalne ure.
 • Prispevali boste svoj pogled na razvoj prostovoljstva v svoji regiji, na nacionalni in mednarodni ravni.

S programom za prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom začnejo v torek, 10. septembra 2024 ob 16. uri v mali dvorani Kulturnega doma Postojna (Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna).

Prijava

Prijavnico pošljite na e-naslov slovenska@filantropija.org do ponedeljka, 2. septembra 2024.

Več informacij: Sabrina Lever, sabrina.lever@filantropija.org, 01 433 40 24, 051 654 726.

 

PROGRAM REGIJSKEGA OBISKA

    1. dan, 10. 9. 2024:

16.00 – 18.00      Posvet na temo razvoja prostovoljstva v lokalni skupnosti in regiji

(Predstavnik Slovenske filantropije, predstavnik Občine Postojna, predstavnik Regionalnega stičišča, predstavniki lokalnih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom)

Vsebine:

 • Predstavitev aktivnosti Slovenske filantropije in Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.
 • Predstavitev skupnega letnega poročila o prostovoljstvu za leto 2023 in nastajanje Strategije razvoja prostovoljstva 2024-2029.
 • Predstavitev dosežkov na področju prostovoljstva na regionalni in lokalni ravni.
 • Priložnosti za boljšo lokalno medijsko pokritost prostovoljstva.
 • Dodatna aktualna tema, ki jo predlagajo lokalne organizacije.
 • Kje so še priložnosti za razvoj prostovoljstva v lokalni skupnosti in regiji?

18.00 – 18.45       Druženje ob prigrizku in individualno svetovanje

 


    2. dan, 11. 9. 2024

9.00 – 10.45        Delavnica Zakon o prostovoljstvu

 • Namen in cilji Zakona o prostovoljstvu.
 • Sklepanje dogovora o prostovoljstvu.
 • Vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom – njegove prednosti in obveze za organizacije.
 • Povračila stroškov prostovoljcem in izplačevanje nagrade za izjemne dosežke.
 • Vodenje evidenc prostovoljcev in prostovoljskih ur.
 • Prostovoljsko delo in razpisi.
 • Prostovoljsko delo in prejemniki denarnih socialnih pomoči – uveljavljanje dodatka za delovno aktivnost.
 • Etični kodeks organiziranega prostovoljstva.
 • Učinkovito umeščanje vsebin Strategije razvoja prostovoljstva (vsebinsko in/ali regionalno).

10.45 – 11.00      Odmor

11.00 – 12.15      Mini usposabljanje na aktualno temo, ki jo bodo predlagale lokalne organizacije/mini mentorsko srečanje in usposabljanje, npr. Pridobivanje prostovoljcev in promocija prostovoljstva.

 • Pridobivanje prostovoljcev.
 • Promocija prostovoljstva.
 • Večji nacionalni prostovoljski dogodki in natečaji.

12.15 – 13.00      Individualna svetovanja po področjih (Organiziranje prostovoljstva v NVO; organiziranje prostovoljstva v javnih zavodih; usposabljanja za prostovoljce in mentorje; iskanje prostovoljcev).


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.