Aktualno

Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024

7. junij 2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev.

Ministrstvo za javno upravo objavlja Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2024.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 180 trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo nevladnega sektorja.

Rok za prijave na razpis je 6. 8. 2024.


Cilj javnega razpisa

Skladno z namenom razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva so cilji javnega razpisa naslednji:

  • povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
  • dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
  • profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
  • kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
  • kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
  • profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter
  • upravljanje s prostovoljci.

Ostale inormacije o razpisu in prijavi najdete na spletni strani: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razvoj-in-profesionalizacijo-nvo-in-prostovoljstva-2024/


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.