Aktualno

Raziskava o potencialu nevladnih organizacij za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti

28. maj 2024

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3561/raziskava-potencial-nevladnih-organizacij-za-naslavljanje-potreb-lokalnih-skupnosti/

CNVOS je v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za socialno delo in Fakulteto za upravo med oktobrom 2022 in novembrom 2023 izvedel raziskavo z naslovom Potencial nevladnih organizacij za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti.

Raziskovalci so analizirali podatke iz relevantnih baz podatkov, javnih dokumentov in strokovnih študij. Finančna analiza je pokazala rast skupnih prihodkov NVO za četrtino med letoma 2017 in 2021, z največ prihodki za športna društva in društva za pomoč ljudem. Javna izplačila ministrstev so se znatno povečala, medtem ko so občinska izplačila naraščala počasneje. Narašča tudi zaposlovanje v NVO - leta 2021 je bilo v sektorju zaposlenih več kot 12.000 ljudi.

Raziskava kaže, da so najbolje pokrita področja 'požarna varnost in civilna zaščita' in 'šport in rekreacija', medtem ko je bilo v največji meri izpostavljeno pomanjkanje storitev na področju 'socialnega varstva', 'duševnega zdravja' in 'stanovanjskega področja'.

Za razvoj nevladnega sektorja je ekipa predlagala naslednje spremembe:

  • Sistemska prepoznava pomembnosti nevladnega sektorja za prihodnji razvoj javnih storitev.
  • Ureditev področja financiranja NVO za dolgoročno in profesionalno delovanje.
  • Povečanje profesionalizacije sektorja ter ureditev vrednotenja prostovoljnega dela.
  • Učinkovito in intenzivno sodelovanje med nevladnim, javnim in zasebnim sektorjem za boljše razumevanje potreb in izkoriščanje potenciala NVO pri zagotavljanju javnih storitev.

Povzetek raziskovalnega projekta in končno poročilo sta dostopna TUKAJ.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.