Aktualno

Objavljen je postopek izbora predstavnikov NVO v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

6. maj 2024

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3547/razpisali-smo-postopek-izbora-predstavnikov-nvo-v-svet-vlade-rs-za-spodbujanje-razvoja-prostovoljstva-prostovoljskih-in-nevladnih-organizacij/

CNVOS je prejel poziv k imenovanju štirih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, predstavniki in njihovi namestniki pa bodo imenovani za obdobje štirih let. Kandidate in/ali volilne upravičence lahko predlagate do 20. maja 2024.

Poziv nevladnim organizacijam

CNVOS razpisuje postopek izbora štirih (4) predstavnikov nevladnih organizacij v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij in njihovih namestnikov.

Predstavnike in njihove namestnike se imenuje za obdobje štirih let, pri čemer so lahko še enkrat ponovno imenovani. Naloge Sveta so opredeljene v Odloku o Svetu Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva ter spremljanje sklada za NVO. 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Upravičenci za sodelovanje v postopku

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki na dan prijave izpolnjujejo pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18)*. Če ima organizacija na zadnji dan roka za oddajo prijav pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu po Zakonu o nevladnih organizacijah, velja, da pogoje za nevladno organizacijo izpolnjuje.

Zaželeno je, da predstavniki nevladnih organizacij dobro poznajo področje delovanja nevladnih organizacij, razvojne dokumente, ki vplivajo na položaj nevladnih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende. 

Kako poteka postopek?

Nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

V primeru volitev bodo predstavniki postali prvi štirje kandidati, ki bodo prejeli najvišje število glasov. Njihovi namestniki bodo postali kandidati, ki bodo po številu prejetih glasov uvrstili od petega do osmega mesta in bodo v tem vrstnem redu tudi namestniki predstavnikov.

Vzporedni postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij

Postopek izbora bo potekal vzporedno s postopkom izbora štirih predstavnikov prostovoljskih organizacij v svet, ki ga izvaja Slovenska filantropija-Združenje za promocijo prostovoljstva. Nevladna organizacija se lahko kot upravičenec prijavi v obeh postopkih izbora, a lahko svojega kandidata za člana sveta predlaga samo v enem postopku (torej ga predlaga bodisi v tem postopku bodisi v postopku, ki ga izvaja Slovenska filantropija). Nevladna organizacija tudi ne more predlagati različnih kandidatov v obeh postopkih. Ravno tako ne more biti ista oseba predlagana kot kandidat v obeh postopkih s strani različnih organizacij.

 

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata. Iz predstavitve naj bodo razvidne njegove reference s področja poznavanja delovanja nevladnih organizacij, razvojnih dokumentov, ki vplivajo na položaj nevladnih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa, skenirano podpisano prijavo ali biti podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

 

Prijave pošljite:

  • po pošti na naslov: CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana ali
  • po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 20. maja 2024 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora vam je CNVOS na voljo po telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.