Aktualno

Na področju kulture: sprejet pravilnik o načinu izkazovanja pomembnejših dosežkov NVO za podelitev statusa v javnem interesu

15. april 2024

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3535/na-podrocju-kulture-sprejet-pravilnik-o-nacinu-izkazovanja-pomembnejsih-dosezkov-nvo-za-podelitev-statusa-v-javnem-interesu/

Ministrstvo za kulturo je sprejelo Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, ki je začel veljati 11. aprila 2024.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo določa, da se lahko NVO podeli status v javnem interesu na področju kulture, nov Pravilnik pa določa podrobnejše kriterije za pridobitev takšnega statusa in opredeljuje dokazila, s katerimi NVO izkazuje izpolnjevanje posameznih kriterijev.

Več o novih kriterijih in postopku pridobitve statusa, si lahko preberete tukaj.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.