Aktualno

Višja minimalna plača v letu 2024

2. februar 2024

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3485/visja-minimalna-placa-v-letu-2024/

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu RS št. 6/24 objavil znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Minimalna plača v letu 2024 za polni delovni čas znaša 1.253,90 evra in je za 50,54 evra višja kot v letu 2023.

Gre za določilo minimalne plače, ki se uporablja za delo s polnim delovnim časom, opravljenim od 1. januarja 2024 dalje. To pomeni, da morate novo višino minimalne plače upoštevati že pri obračunu in izplačilu januarske plače.

Ne pozabite, da se v višino minimalne plače ne štejejo tako nobeni dodatki (določeni z zakoni npr. dodatek za delovno dobo, drugimi predpisi s področja dela ali morebitnimi kolektivnimi pogodbami), kot tudi ne del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost. Prav tako se v minimalno plačo ne všteva povračil stroškov, ki ste jih kot delodajalec dolžni izplačati delavcu, ali drugih prejemkov na podlagi pogodbe o zaposlitvi (npr. regres za letni dopust).

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.