Aktualno

Čas je za oddajo letnih poročil za zavode in ustanove

2. februar 2024

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3486/cas-je-za-oddajo-letnih-porocil-za-zavode-in-ustanove/

Zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije morate do četrtka, 29. februarja 2024, oddati letna poročila. Prav tako morate do 31. marca na FURS oddati tudi davčni obračun. Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morate hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2023.

Letno poročilo in davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne in v poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2023 pri AJPES je že na voljo. AJPES je za lažjo oddajo pripravil Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov. Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnih poročilih za nevladne organizacije je na voljo tudi v našem vodiču.

Če organizacija letnega poročila ne odda, je predpisana globa od 417 do 25.000 evrov. Za prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba (zastopnik), in sicer s kaznijo v višini od 41 do 2.085 evrov.

Do 31. marca morajo vse pravne osebe prav tako poskrbeti za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto (obračun DDPO). Davčni obračun oddate s posebnim obrazcem elektronsko prek eDavkov.

Pri pripravi obračuna bodite še vedno pozorni na upoštevanje prejetih pomoči na podlagi interventnih ukrepov v letu 2023. Te pomoči namreč predstavljajo prihodke davčnega zavezanca in jih morate vključiti v davčni obračun. Več informacij o pripravi in oddaji davčnega obračuna je na voljo tukaj.

Društva morajo oddati letno poročilo na AJPES do 2. aprila. Rok za društva, ki so zavezana k reviziji, pa se izteče 2. septembra.

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.