Aktualno

Razpis za podelitev priznanj Občine Pivka

8. januar 2024

Povezava do vira: https://www.pivka.si/objava/867986

Na podlagi 14. člena Odloka o priznanjih Občine Pivka (Ur. l. RS št. 116/2008, 95/2009 in 39/2018) Komisija za podelitev priznanj Občine Pivka objavlja Razpis za podelitev priznanj Občine Pivka.

Občina Pivka praznuje občinski praznik 9. maja. Ob tej priložnosti bodo podeljena priznanja Občine Pivka. Podeljena bodo naslednja priznanja: častni občan Občine Pivka, plaketa Občine Pivka in priznanje Občine Pivka.

1.) Častni občan Občine Pivka

Naziv častnega občana občine Pivka se podeli posamezniku, ki je s svojim dolgoletnim delom pomembno prispeval k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oziroma k ugledu in razvoju občine. Naziv častnega občana občine Pivka se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k napredku, razvoju ter ugledu občine Pivka. Priznanje se podeljuje izjemoma.

2.) Plaketa Občine Pivka

Plaketa občine Pivka se podeljuje:

-              posameznikom za življenjsko delo in izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine Pivka,

-              podjetjem, zavodom, organizacijam, skupnostim, skupinam ter društvom za izredne uspehe in dosežene rezultate, ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti občine Pivka.

3.) Priznanje Občine Pivka:

Priznanje občine Pivka se lahko podeli posameznikom, združenjem občanov, skupinam, organizacijam, skupnostim, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.

Vsa priznanja (častni občan, plaketa, priznanje) Občine Pivka se podeljuje občanom občine Pivka in tudi posameznikom, ki niso občani občine Pivka, vendar so s svojim delovanjem in dosežki bistveno prispevali k ugledu občine Pivka.

Pobude za podelitev priznanj Občine Pivka lahko komisiji predložijo občani, podjetja, zavodi, organizacije, skupnosti, politične stranke ter društva z območja občine Pivka. Pobuda mora biti pisno utemeljena na obrazcu »Predlog za podelitev priznanj Občine Pivka za leto 2024«  in mora vsebovati:

-       ime in priimek oz. naziv in točen naslov predlagatelja,

-       ime in priimek oz. naziv in točen naslov kandidata za priznanje,

-       navedbo vrste priznanja,

-       podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo (največja dolžina utemeljitve pobude je 5000 znakov s presledki oz. dve strani A4, s pisavo velikosti 12),

-       izjavo kandidata za priznanje, da se z nominacijo strinja.

 

Obrazec je na voljo na spletni strani Občine Pivka in v sprejemni pisarni Občine Pivka.

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.