Aktualno

CERV: Razpis za sofinanciranje projektov na področju zaščite in spodbujanja pravic otrok za leto 2024

20. november 2023

Povezava do vira: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2024-child?tenders=false&callIdentifier=CERV-2024-CHILD

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote objavila javni razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov na področju spodbujanja in zaščite pravic otrok, vključno s pravico do participacije, za leto 2024.

Razpis za leto 2024 je osredotočen na: (1) duševno zdravje otrok, (2) vključevanje vidika pravic otrok v ukrepe na nacionalni in lokalni ravni ter (3) spodbujanje participacije otrok.
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote. Prijavite lahko nacionalne ali mednarodne projekte, zahteva pa se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.