Aktualno

Novosti na področju urejanja delovnih razmerij in pravic delavcev

14. november 2023

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3435/novosti-na-podrocju-urejanja-delovnih-razmerij-in-pravic-delavcev/

Ta teden bo predvidoma začela veljati novela Zakona o delovnih razmerjih, ki jo je Državni zbor po vetu Državnega sveta tudi drugič potrdil pretekli teden. Z uveljavitvijo zakona bodo začele veljati nekatere novosti, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju. Določene pravice delavcev bodo začele veljati takoj.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih med drugim prinaša naslednje novosti:

 •     V nove pogodbe o zaposlitvi boste morali vključiti tudi informacijo o plačilu dodatkov in morebitni pravici do usposabljanja.
 •     Delavec bo imel pravico predlagati spremembo pogodbe o zaposlitvi zaradi izboljšanja pogojev dela oziroma izboljšanje zaposlitve (predlaga zaposlitev za nedoločen čas in podobno). Prav tako bo lahko za ta namen predlagal sklenitev pogodbe o zaposlitvi za opravljanje dela na domu.
 •     Delavec, ki neguje otroka do osmega leta, ali delavec, ki izvaja oskrbo, bo lahko zaradi potreb usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja predlagal sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas za določen čas. Takšno pogodbo bo lahko predlagal tudi delavec, žrtev nasilja v družini. Do predloga se boste morali opredeliti.
 •     Delavec bo lahko izkoristil pet dni neplačanega dopusta v primeru oskrbe oziroma nege družinskega člana ali osebe, s katero živi v skupnem gospodinjstvu, ki potrebuje obsežnejšo nego in podporo iz zdravstvenih razlogov (t. i. oskrbovalski dopust). Delavec vas bo o odsotnosti in razlogih zanjo moral obvestiti.
 •     Delavec bo imel pravico, da ne posegate v njegov prosti čas, izrabo letnega dopusta in druge upravičene odsotnosti (t. i. pravica do odkopa). Za uveljavljanje te pravice boste morali delodajalci v roku enega leta sprejeti ustrezne ukrepe.
 •     Delavec, ki je žrtev nasilja v družini, bo lahko koristil do pet delovnih dni plačane odsotnosti z dela za namen urejanja postopkov pri CSD ali na sodišču, urejanja bivanja v varni hiši in podobno. Delavec bo moral upravičenost do odsotnosti izkazati.
 •     Delavec, ki letnega dopusta v celoti ne bo izrabil v tekočem koledarskem letu oziroma do 30. junija naslednjega leta, ga bo lahko zaradi odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, koristil do 31. marca leta, ki sledi letu, v katerem je možen prenos letnega dopusta (rok za izrabo letnega dopusta se tako podaljšuje).
 •     V primeru podanega pisnega opozorila pred odpovedjo delavcu boste morali delavcu, ki bo podal pisno zahtevo, omogočiti zagovor (t. i. izjava o očitanih kršitvah). To ne velja v primeru, če bodo obstajale okoliščine, zaradi katerih bi bilo od vas kot delodajalca to neupravičeno pričakovati.
 •     Po novem bo rok, v katerem delavec ne sme ponoviti kršitev, zaradi katerih se lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga, skrajšan na šest mesecev. Prav tako se skrajšuje tudi rok določen v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, in sicer iz dveh let na 18 mesecev.
 •     Delavec bo po novem lahko izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi tudi, če mu ne boste izplačevali nadomestila plač.
 •     V pogodbi o zaposlitvi za določen čas bo trajanje poskusnega dela treba določiti sorazmerno glede na trajanje te pogodbe in narave dela.
 •     Skrajšan je čas, ko lahko otroci, mlajši od 15 let, v času šolskih počitnic opravljajo lažja dela, in sicer bodo po novem lahko delali največ šest ur dnevno in 30 ur na teden.
 •     Določena je subsidiarna odgovornost pogodbenika za neizplačilo plače delavcu v okviru izvajanja storitve pri njegovem podizvajalcu.
 •     Dopolnjeni so neutemeljeni odpovedni razlogi.
 •     Po novem bodo imeli delavski predstavniki zagotovljeno pravno varstvo. Natančneje, določeno je zadržanje učinkovanja odpovedi do odločitve delovnih sodišč na prvi stopnji oziroma najdlje šest mesecev za delavske predstavnike ter višje nadomestilo zaradi prepovedi opravljanja dela in pravno varstvo zoper pisno opozorilo pred odpovedjo. Določena je tudi možnost vzpostavitve posebnega sklada z namenom povračila izplačanih nadomestil delavcu za čas prepovedi opravljanja dela v času, ko se zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi.


 

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.