Aktualno

Ste med prejemniki donacij 1 % dohodnine za leto 2022?

28. junij 2023

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3343/ste-med-prejemniki-donacij-1-dohodnine-za-leto-2022/

Finančna uprava RS je objavila seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2022. V letu 2022 je bilo 6.713 različnim upravičencem namenjenih 592.533 donacij v skupni višini 13.326.479,92 evrov. Prva nakazila lahko nevladne organizacije pričakujete najkasneje do konca septembra 2023.

Lani je bilo donacij manj, 528.010 zavezancev je del dohodnine za donacije namenilo 5.844 različnim upravičencem (nevladnim organizacijam, političnim strankam, reprezentativnim sindikathttps://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.fu.gov.si%2Ffileadmin%2FInternet%2FDavki_in_druge_dajatve%2FPodrocja%2FDohodnina%2FLetna_odmera_dohodnine%2FOpis%2FSeznam_prejemnikov_za_leto_2022-preliminarni_podatki.xlsx&wdOrigin=BROWSELINKom ter registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim), in sicer v skupnem znesku 12.407.800,75 evrov.

Podatki temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, zato je potrebno upoštevati, da morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij.

Seznam na povezavi.

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.