Aktualno

Obisk dobrih praks ponovne uporabe

2. marec 2023

V ponedeljek, 27. 2., na mednarodni dan nevladnih organizacij, smo na študijski obisk dobrih praks odpeljali predstavnike občin, komunalnih podjetij in nevladnikov naše regije. Naša pot nas je najprej zanesla na Komunalno podjetje Vrhnika, kjer so nam predstavili marsikaj.

Že takoj lahko povemo, da smo si rezervirali čisto premalo časa. Direktor KPV Gregor Klemenčič nam je predstavil delovanje podjetja, vse dejavnosti in seveda tudi sodelovanje. Poudaril je pomembnost komunikacije z občani in vnašanje vsebin ravnanja z odpadki že v vrtce. Občine Vrhnika, Brezovica in Log-Dragomer se lahko ponašajo z izredno visoko stopnjo ločenosti odpadkov. Kar 83 % odpadkov, ki jih na KPV poberejo, občani pravilno ločijo.
Seveda se taki dosežki ne zgodijo sami od sebe in čez noč, na Vrhniki se s problematiko odpadkov ukvarjajo že od 90. let dalje, certifikat Zero waste občine pa imajo že od leta 2014. In kako na Vrhniki dosegajo uspehe na področju ravnanja z odpadki, predvsem pa zmanjševanja le-teh? Predvsem z dobro komunikacijo. Za občane pripravljajo različne delavnice, pripravili so tudi informativni material za tujce (tako za priseljence kot za turiste), enkrat letno pa vsa gospodinjstva prejmejo glasilo, ki občane prav tako izobražuje o pravilnem načinu ravnanja z odpadki.
Delovanje občin v skladu z zero waste oziroma težnjo po zmanjšanju (predvsem mešanih) odpadkov in večjemu in pravilnejšemu ločevanju odpadkov nam je predstavil tudi Jaka Kranjc iz društva Ekologi brez meja. Pomemben del delovanja namenijo tudi podpori občinam pri težnjah proti zero waste.
Na KPV smo si ogledali tudi delavnice, kjer različne predmete (pohištvo, kolesa, oblačila …) popravijo in pripravijo na ponovno uporabo oziroma izdelajo nove uporabne predmete (npr. torbice iz varnostnih pasov). Delavnice so povezane z delovanjem vrhniškega Depoja, ki je eden izmed prvih centrov ponovne uporabe pri nas. Samo delovanje tako delavnic kot Depoja nam je predstavil Edin Behrić.
Z Vrhnike smo se odpeljal v Krško, kjer smo si ogledali eno izmed lokacij, na katerih deluje socialno podjetje Knof. Delovanje organizacije, ki se ukvarja izključno s popravili, predelavo, izboljšavami oblačil, pohištva in drugih predmetov ter predelavo odpadne plastike ali tekstila v uporabne predmete, nam je predstavila Polona Hrovat Mavsar, vodja razvoja. Stara šola, kot imenujejo svoje prodajalne rabljenih predmetov, deluje na več lokacijah v Sloveniji in tako uspešno promovira pomembnost ponovne uporabe, popravila in tudi nakupov v trgovinah z rabljenimi oblačili in pohištvom.
Ogledali smo si njihove delavnice, kjer popravljajo pohištvo, pripravljajo oblačila za nadaljnjo prodajo ipd., pa tudi prodajni del. Težav pri takem delovanju je seveda precej, pomembno pa je, da ne razmišljamo le o problemih, ampak predvsem o rešitvah, se povezujemo in skupaj delujemo v smeri rešitev. Predvsem je pomembno, da skrbno izberemo, kaj in kje bomo kupili, kje je bil produkt izdelan, kaj se bo z njim zgodilo, ko ga ne bomo več uporabljali.
Udeleženci so bili z našim poučnim izletom v večini zelo zadovoljni. Mi si seveda želimo, da bi bilo naslednjič še več zanimanja, saj se nam zdi izjemnega pomena, da pričnemo na ravni regije razmišljati o bolj ekoloških rešitvah in delovati v smeri vzpostavitve centra ponovne uporabe.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.