Aktualno

Nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

24. januar 2023

26. januarja 2023 bo začel veljati nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Ali sme društvo seznam svojih članov posredovati občini za sofinaciranje njihovega programa na razpisu?
Ali mora pridobiti privolitev članov? Kaj pa če želi društvo javnost obvestiti o svojem delu – kako zbere
kontakte zainteresiranih posameznikov? Ali sme za podatke zaprositi občino ali drugega upravljavca?
Ali sme objaviti podatke svojih članov na spletu, v almanahu ali zborniku? Navedena in mnoga druga
vprašanja se zastavljajo mnogim, ki delujejo v najrazličnejših društvih v Sloveniji.

Na tej povezavi je brezplačno na voljo priročnik v katerem je informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) združil vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
v društvih, jih razvrstil in nanje poskusil odgovoriti kar se da jasno in jedrnato.

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.