Aktualno

Prenovljena knjigovodska kartica

21. september 2022

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3121/prenovljena-knjigovodska-kartica/

eKartica je elektronska knjigovodska kartica, ki davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Od septembra 2022 so na voljo nove funkcionalnosti.

eKartica sedaj omogoča tudi:

  •     takojšen prikaz knjigovodskih podatkov tekočega leta,
  •     omogočen vpogled tudi v podatke predpreteklega leta,
  •     ločen prikaz salda vseh odprtih postavk in salda samo odprtih zapadlih postavk na dan vpogleda,
  •     prikaz stanja posamezne postavke (stolpec »Še odprto«),
  •     filtriranje po podatkih o izvedenih pobotih in izravnavah,
  •     iskanje podatkov o davčnem obdobju, končnem prejemniku in datumu vnosa.

Davčnim zavezancem je dostopna preko eDavkov.

 

 

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.