Aktualno

Sprejeta je Strategija starosti prijazne Občine Pivka

13. september 2022

Povezava do vira: https://www.pivka.si/objava/674624

činski svet Občine Pivka je na svoji zadnji seji, v četrtek 8.septembra 2022, sprejel Strategijo starosti prijazne Občine Pivka. Strategija je plod dela Lokalne akcijske skupine starosti prijazne občine in strokovne podpore Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

Občina Pivka je oktobra 2018 sprejela sklep o vključitvi Občine Pivka v slovensko mrežo Starosti prijaznih mest in občin ter se s tem odločila, da v naslednjih letih posveti prednostno pozornost urejanju sodobne dolgotrajne oskrbe ter z njo neločljivo povezanima področjema zdravega staranja in krepitve nove solidarnosti med generacijami v času staranja prebivalstva. Razlog so splošni demografski trendi v svetu in v Sloveniji – prebivalstvo se stara, v naslednjih letih pa se bo število starejših še skokovito povečalo.

V okviru iskanja rešitve za lokalni dom za starejše, se je občina Pivka priključila projektu Grozd majhnih domov; v okviru katerega občina poskrbi za vse svoje starajoče se prebivalce, torej ne le za osebe v domskem bivanju. Tako smo se v letu 2019 vključili v program Svetovne zdravstvene organizacije Starosti prijazna mesta in občine, ki ga koordinira Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.

V Strategiji Starosti prijazne občine Pivka je začrtana smer razvoja starejšim ljudem, družinam in vsem generacijam prijazne občine ter razvijanja sodobnih skupnostnih programov za to področje. Je podlaga za načrtovanje posameznih akcij v kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni perspektivi, osnova za črpanje domačih in evropskih sredstev za investicije, osnova za vzpostavljanje potrebnih struktur za zdravo staranje, integrirano dolgotrajno oskrbo v skupnosti in krepitev solidarnega sožitja v njej.

Poleg strategije je kot osnova in izhodišče za delo nastala še  Študija za področje staranja in sožitja med generacijami v občini Pivka in Letni delovni načrt za leto 2023.

V lokalni akcijski skupini so sodelovali predstavniki vseh organizacij, ki delujejo na področju staranja v občini, občinski svetniki, občinska uprava, zainteresirani občani pa tudi osebno. Odzvalo se je preko dvajset občanov – štirje občinski svetniki, trije predstavniki občinske uprave, štirinajst predstavnikov lokalnih zavodov, društev in organizacij (Zdravstveni dom Postojna – Patronažna služba, Župnijska Karitas Pivka, Medžupnijska Karitas Zagorje in Trnje, Krajevna organizacija Rdečega križa Pivka, Župnijski urad Pivka, Kulturno društvo Juršče, Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Lipa Pivka, OŠ Pivka – enota vrtec, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje, oskrba na domu CSD Postojna, Društvo upokojencev Pivka, Društvo Hospic in koordinator programa Sopotnik in koordinator projekta občina prijazna mladim ter posamezni občani, ki aktivno sodelujejo na lokalni ravni.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.