Aktualno

Znani so prejemniki donacij 1 % dohodnine za leto 2021

8. september 2022

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3108/znani-so-prejemniki-donacij-1-dohodnine-za-leto-2021/

Finančna uprava RS je objavila seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2021. V letu 2021 je bilo 5.844 različnim upravičencem namenjenih 528.010 donacij v skupni višini 12.407.800,75 evrov. Prva nakazila lahko nevladne organizacije pričakujete najkasneje do konca septembra 2022.

Lani je bilo donacij manj, 510.868 zavezancev je del dohodnine za donacije namenilo 5.544 različnim upravičencem (nevladnim organizacijam, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom ter registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim), v skupnem znesku 10.716.366,97 evrov.

Podatki temeljijo na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine, zato je pri izplačilu potrebno upoštevati, da morebiten ugovor zadrži izplačilo donacij.

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.