Aktualno

Javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2022

26. avgust 2022

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/razpisi/razpis/13097/javni-poziv-za-zbiranje-predlogov-za-podelitev-drzavnih-priznanj-v-mladinskem-sektorju-za-leto-2022

Urad za mladino je objavil javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2022. Državno priznanje v mladinskem sektorju je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju mladinskega dela oziroma popularizacije mladinskega dela.

rste državnih priznanj, za katere se lahko poda predlog, so:

  •     Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja;
  •     Državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju;
  •     Državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v daljšem časovnem obdobju v mladinskem sektorju.

Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji, in pravne osebe, ki imajo registriran sedež oziroma registrirano poslovanje poslovne enote oziroma podružnice v Republiki Sloveniji. Državno priznanje se lahko podeli tudi mladinskim organizacijam, ki so organizirane kot sestavni del pravne osebe iz prejšnjega stavka, če delujejo avtonomno v mladinskem sektorju v skladu z  ZJIMS.

Državna priznanja se lahko podelijo fizičnim osebam, ki živijo v Sloveniji oziroma pravnim osebam, ki obstajajo in dejansko poslujejo v času izbire prejemnika.

Kandidate za državna priznanja lahko predlagajo fizične ali pravne osebe.

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.