Aktualno

Zvišan je neobdavčen znesek povračila stroškov za prehrano

5. september 2022

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3107/zvisan-je-neobdavcen-znesek-povracila-stroskov-za-prehrano/

Zaradi zvišanja cen hrane je Vlada RS 30. avgusta 2022 za približno 30 % zvišala mejo za neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano med delom. Spremenjena Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja se uporablja od 1. septembra dalje.

Najvišji neobdavčen znesek povračila stroškov prehrane po novem znaša 7,96 evra na dan. Če delavec dela 10 ali več ur, pa se višina neobdavčenega nadomestila zvišuje na 0,99 evra za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu, ki je bila opravljena po prvih osmih urah prisotnosti na delu.

Nova ureditev ne pomeni, da morajo delodajalci nadomestilo za hrano nujno povišati. Pomeni zgolj, da nadomestilo lahko povišajo, ne da bi se ga vštevalo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Že s 1. julijem je začelo veljati zvišanje meje za neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo z 0,18 evra na 0,21 evra na kilometer, in za neobdavčeno povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju z 0,37 evra na 0,43 evra na kilometer.

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.