Aktualno

Uvaja se elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

18. avgust 2022

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3093/uvaja-se-elektronska-prijava-nezgode-in-poskodbe-pri-delu/

S 1. septembrom 2022 se ukinja papirnati obrazec ER-8, ki je služil prijavi nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo (IRSD) ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Postopek prijave bo odslej potekal elektronsko preko portala SPOT.

Delodajalci boste morali na portalu izpolniti podatke splošnega dela obrazca, ki jih bosta hkrati prejela ZZZS in IRSD. Te podatke bo preko informacijskega sistema ZZZS prejel tudi splošni izbrani osebni zdravnik zavarovanca, ki bo na podlagi vpisanih podatkov in svoje ocene izpolnil še podatke zdravstvenega dela obrazca. Zdravstveni podatki iz obrazca bodo preko informacijskega sistema dostopni ZZZS, ne pa tudi delodajalcem.

Spremljajte nas na Facebooku!


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.