Aktualno

Znani so predstavniki NVO v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO

16. avgust 2022

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3090/znani-so-predstavniki-nvo-v-svetu-ministra-za-okolje-in-prostor-za-sodelovanje-z-nvo/

Zaključil se je postopek izbora desetih predstavnikov NVO v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO. Za predstavnike so imenovani Aljoša Petek, Senka Šifkovič, dr. Mihael Jožef Toman, Tomaž Gorenc, Damjan Vinko, mag. Tina Mikuš, Maja Simoneti, Kaja Lipnik Vehovar, Jaka Kranjc in Barbara Kvac.

Zaključil se je postopek izbora desetih predstavnikov nevladnih organizacij v Svetu ministra za okolje in prostor za sodelovanje z NVO.

Za predstavnike so imenovani: na področju pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora Aljoša Petek, na področju podporno okolje za NVO s področja okolja in prostora Senka Šifkovič, na področju vode dr. Mihael Jožef Toman, na področju varstva okolja Tomaž Gorenc, na področju biotska raznovrstnost Damjan Vinko, na področju zavarovana območja mag. Tina Mikuš, na področju urejanje prostora Maja Simoneti, na področju graditev Kaja Lipnik Vehovar, na področju krožno gospodarstvo Jaka Kranjc in na področju podnebne spremembe Barbara Kvac.

Do roka, določenega v pozivu, je prispelo 32 popolnih prijavnic upravičenih organizacij za sodelovanje v postopku na različnih področjih in 29 kandidatur. Nevladne organizacije so predlagale svoje predstavnike, kot je razvidno iz objavljenega seznama upravičencev in kandidatov.

Ker je bil Aljoša Petek edini kandidat na področju pravno sistemska vprašanja s področja okolja in prostora, je bil v Svet kot predstavnik NVO imenovan na podlagi neposrednega imenovanja. 8. 8. 2022 je potekala javna predstavitev kandidatov, na kateri med kandidati ni prišlo do imenovanja s soglasjem, zato so se izvedle volitve. Na volitvah so najvišje število glasov po področjih prejeli Senka Šifkovič, dr. Mihael Jožef Toman, Tomaž Gorenc, Damjan Vinko, mag. Tina Mikuš, Maja Simoneti, Kaja Lipnik Vehovar, Jaka Kranjc in Barbara Kvac, ki so bili imenovani za predstavnike NVO na teh področjih.

Spremljajte nas na Facebooku!

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.