Aktualno

Odpravljeni posebni pogoji za pridobitev statusa NVO v javnem interesu na področju ohranjanja narave

12. avgust 2022

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/3087/odpravljeni-posebni-pogoji-za-pridobitev-statusa-nvo-v-javnem-interesu-na-podrocju-ohranjanja-narave/

Državni zbor je 3. avgusta 2022 sprejel Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP), ki bo stopil v veljavo 18. avgusta 2022. Zakon med drugim odpravlja posebne pogoje za pridobitev statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Skladno z novo ureditvijo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave tako od 18. avgusta 2022 ne bo več potrebno izkazovati strogih posebnih pogojev, temveč samo splošne pogoje iz Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) in kriterije, ki jih določa Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Društvom za pridobitev statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave ni več treba dokazovati, da imajo 50 aktivnih članov; zavodom, da imajo v tekočem in zadnjih dveh letih zaposleni najmanj dve osebi s polnim delovnim časom, ki imata šesto stopnjo izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave; za ustanove pa ni več pogoj, da imajo v tekočem in zadnjih dveh koledarskih letih vsaj 10.000 EUR premoženja v vsakem letu.

Spremenjen člen tudi znova jasno določa pravico nevladnih organizacij v javnem interesu na področju ohranjanja narave, da zastopajo interese ohranjanja narave s sodelovanjem v vseh upravnih in sodnih postopkih.

 

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.