Aktualno

Spremembe pri izvajanju kongresne in sejemske dejavnosti, možnost kulturnih prireditev na prostem

12. november 2021

Vlada RS je izdala spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s koronavirusom. Ta med drugim tudi določa, da je oseba, ki opravi testiranje s hitrim testom (HAG), upravičena do brezplačnega pisnega rezultata testa, kar je dokazilo za izpolnjevanje pogoja PCT. Izvajalec HAG testiranja mora izpis EU DCP potrdila o rezultatu testiranja v pisni obliki zagotoviti najkasneje eno uro po izvedbi testa. Spremembe, pomembne za izvajanje dejavnosti in programov nevladnih organizacij, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti

Izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti je dovoljeno tako na odprtih površinah kot v zaprtih prostorih. Udeleženci morajo izpolnjevati pogoj PCT in uporabljati zaščitno masko. Med udeleženci mora biti zagotovljena medsebojna razdalja vsaj 1,5 metra.

Nevladne organizacije, ki boste organizirale sejem, morate zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev.

Izvedba javne kulturne prireditve mogoča v zaprtih prostorih in na prostem

Po novem so dovoljene javne kulturne prireditve tako v zaprtih javnih prostorih kot na odprtih površinah. Še vedno velja pogoj, da so prireditve dovoljene le s sedišči, odpravljen pa je pogoj, da le s fiksnimi sedišči. Tako od petka dalje velja, da mora biti med udeleženci v primeru fiksnih sedišč (sedišča, ki so pritrjena na površino) eno sedišče prosto, v primeru postavljenih sedišč pa najmanj 1,5 metra razdalje med postavljenimi sedišči.

Za obiskovalce drugih sprememb ni. Še vedno velja, da morajo nositi zaščitne maske in izpolnjevati pogoj PCT. O tem, kako preveriti pogoj PCT, si preberite tukaj.

Strežba in uživanje hrane in pijače udeležencev na kulturnih prireditvah nista dovoljena. Poskrbeti je treba za redno prezračevanje prostorov in zagotoviti razkužila ob vstopu v prostor.

Omejitve glede razdalje, nošenja zaščitnih mask in uživanja hrane in pijače, ne veljajo za nastopajoče na javnih prireditvah.

Izpolnjevanje PCT pogoja v obšolskih dejavnostih

Od petka, 12. novembra dalje, velja, da se za tiste učence in dijake, ki se samotestirajo v šoli trikrat tedensko, šteje, da izpolnjujejo pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih. Nevladne organizacije, ki izvajate te aktivnosti za učence in dijake, niste odgovorne za samotestiranje. Vam pa svetujemo, da uporabnike in njihove starše obvestite o pogoju za udeležbo.

Prezračevanje prostorov v primeru izvajanja dejavnosti in dogodkov

Na novo je določeno, da morajo vsi izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma upravljavci poslovnih stavb poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost, oziroma prostorov, ki jih upravljajo. Pri tem upoštevajte priporočila NIJZ.

Trenutna priporočila NIJZ glede prezračevanja so:

    Preverite možnosti prezračevanja v prostorih oziroma objektu.
    Nastavite prezračevanja, filtracije in dezinfekcije zraka:

    V času prisotnosti ljudi v prostorih priporočamo stalno zračenje z dovajanjem zunanjega svežega zraka, z največjim možnim pretokom zraka.
    Prezračevalni sistem nastavite tako, da zrak v prostorih ne kroži.
    Izogibajte se prezračevanju s prepihom, kadar je v prostoru prisotnih več ljudi.

Dodatno:

    Uporaba čistilcev zraka ali dezinfekcijskih naprav, ki morajo biti dokazano učinkovite proti virusu SARS-CoV-2 in varne za uporabnike prostorov.
    Priporoča se filtracija zraka (filtri razreda MERV 16).
    Potrebno je razmisliti o morebitnih dodatnih ukrepih za rizične populacije in aktivnosti, pri katerih je možnost okužbe z virusom SARS-CoV-2 večja.


 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.