Aktualno

Znani so prejemniki donacij 1 % dohodnine za leto 2020 in upravičenci do donacij za leto 2021

1. oktober 2021

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2909/znani-so-prejemniki-donacij-1-dohodnine-za-leto-2020-in-upravicenci-do-donacij-za-leto-2021/

Furs je objavil seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2020. 5.554 različnih upravičencev – nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti – bo prejelo 510.868 donacij v skupni višini 10.716.367 evrov. Prve donacije dohodnine so bile nakazane 30. septembra. Lani je bilo donacij manj – 496.363 – znašale pa so 5.456.656 evrov.

V Uradnem listu RS pa je bil objavljen seznam upravičencev do donacij 1 % dohodnine za leto 2021. Na seznamu ste vse nevladne organizacije, ki ste delovale na dan 31. decembra 2020, status nevladne organizacije v javnem interesu pridobile najkasneje 31. marca 2021 in bile do dne 31. julija 2021 vpisane v Ajpesovi evidenci nevladnih organizacij v javnem interesu. Na seznamu je 5978 nevladnih organizacij.

Nevladne organizacije ste na seznam upravičencev do donacij uvrščene glede na podatke iz javne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu. Vsem nevladnim organizacijam, ki izpolnjujete pogoje za uvrstitev, priporočamo, da preverite, ali ste uvrščene na seznam. Če vas na seznam kljub izpolnjevanju pogojev niso uvrstili, o tem obvestite pristojno ministrstvo, saj je to odgovorno za vpis v javno evidenco. Če pri tem potrebujete pomoč, nam sporočite (pišete lahko na info@boreo.si ali kar CNVOS na info@cnvos.si).

Spremembe uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije: podaljšani roki

30. septembra 2021 je začela veljati tudi nova Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, ki znova določa malce daljše roke za pripravo podatkov o nevladnih organizacijah, upravičenih do namenitve dela dohodnine. Tako se znova spreminjajo roki pri pripravi seznama upravičencev.

Določeno je,  da mora Furs najkasneje do 15. julija tekočega leta (in ne več 15. avgusta tekočega leta) od Ajpesa prejeti podatke o vseh nevladnih organizacijah, ki imajo na dan 31. decembra preteklega leta pridobljen status nevladne organizacije v javnem interesu in so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu do 30. junija tekočega leta (in ne več do 31. julija tekočega leta). Furs  bo moral ta seznam do 31. julija tekočega leta (in ne več 31. avgusta tekočega leta) poslati na Ministrstvo za finance.

Rok za objavo seznama upravičencev v Uradnem listu RS ostaja enak: vlada mora seznam upravičencev objaviti do 30. septembra tekočega leta.

Roki za nakazila donacij prejemnikom ostajajo nespremenjeni. Furs bo do 30. januarja in do 30. septembra nakazal donacije na podlagi vseh odločb o odmeri dohodnine, ki so postale dokončne.

Pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu si lahko ogledate tukaj.

V posebni aplikaciji 1 %, ki jo je pripravil CNVOS, si za ogled pogojev in postopka najprej izberite področje, na katerem želite pridobiti status nevladne organizacije v javnem interesu.

Če status že imate in želite tudi na svoji spletni strani nagovoriti donatorje dohodnine, si lahko izposodite CNVOS-ov brezplačni gradnik, ki ga namestite na svojo spletno stran. Več o tem si preberite tu.

Spomnimo, konec lanskega leta je bil sprejet #PKP7, ki je prinesel trajen dvig višine donacij. Tako ste po novem nevladne organizacije upravičene do donacij v višini 1 % odmerjene dohodnine, ne več 0,5 %. O tem smo pisali tukaj.

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.