Aktualno

Kateri ukrepi državne pomoči so podaljšani do 30. junija 2021?

29. marec 2021

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2763/kateri-ukrepi-drzavne-pomoci-so-podaljsani-do-30-junija-2021/

Vlada RS je sprejela sklep, da do 30. junija 2021 podaljša ukrep povračila nadomestila plač delavcem, ki ne delajo zaradi odrejene karantene ali višje sile. Prav tako lahko do konca junija 2021 ustanovitelji zavoda, ki so istočasno tudi direktorji zavoda, ponovno zaprosijo za mesečni temeljni dohodek in delno povrnitev izgubljenega dohodka. Do 30. junija 2021 je podaljšano tudi upravičeno obdobje za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

Sklep o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 je začel veljati 25. marca 2021.

Do 30. junija 2021 je tako  podaljšan rok za državno povračilo nadomestila plač zaposlenim plače zaradi odrejene karantene ali višje sile. Vse o pogojih, obveznostih in samem postopku uveljavitve povračila si lahko nevladne organizacije preberete tukaj.

Prav tako je do 30. junija 2021 podaljšano upravičeno obdobje za uveljavljanje delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Do tega ste lahko upravičene tudi nevladne organizacije. Od 1. aprila boste tako lahko oddali vlogo za povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobje april–junij 2021. Več o pogojih, izračunih višine pomoči in samem postopku oddaje vloge si preberite tukaj.

Ustanovitelji zavodov, ki istočasno opravljate tudi funkcijo direktorja, lahko od aprila in do 30. junija 2021 ponovno zaprosite za pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnitev izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Oddaja izjave bo mogoča le prek eDavkov.

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.