Aktualno

Kako izvesti občinske javne razpise za leto 2021?

16. februar 2021

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2732/kako-izvesti-obcinske-javne-razpise-za-leto-2021/

CNVOS-u in Skupnosti občin Slovenije je uspelo, da je bil v PKP6 vnesen člen, ki je občinam omogočil, da izplačajo vsa sredstva za projekte 2020, društvom pa dovolijo, da dejavnosti izvedejo do konca 2021. To možnost je izkoristila večina občin. Ob prenosu aktivnosti v 2021 pa je potrebno upoštevati tudi epidemiološko situacijo in s tem povezane ukrepe.

Da bi projekti potekali čim bolj gladko, je smiselno o preventivnih rešitvah razmišljati že ob oblikovanju javnih razpisov. Prav zato so v CNVOS skupaj s SOS organizirali delavnico, na kateri so predstavili različne dileme in rešitve. Da bi pomagali tudi občinam, ki se posveta niso udeležile, so pripravili dokument, ki povzema predstavitev in vse odgovore na postavljena vprašanja.

NVO Dogodki

 


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.