Aktualno

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2020

13. november 2020

Povezava do vira: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-podelitev-priznanj-stanka-bloudka-za-leto-2020/

Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2020.

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:

  •     izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
  •     vrhunski mednarodni dosežek,
  •     življenjsko delo v športu.

B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:

  •     pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
  •     pomemben tekmovalni dosežek,
  •     življenjsko delo v športu,
  •     pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.