Aktualno

DIGITALNE REŠITVE ZA DELO NA DALJAVO

30. marec 2020

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2484/hitri-nasveti-digitalne-resitve-za-delo-na-daljavo/

Ker so ukrepi omejitve gibanja prizadeli tudi številne nevladne organizacije in posegli v naše običajne postopke dela, vam spodaj navajamo nekaj digitalnih rešitev, ki vam lahko v teh časih olajšajo delo. Seznam nikakor ni popoln, saj je na trgu možnosti enostavno preveč. Izpostavili smo nekatere najbolj razširjene, pri tem pa si pomagali z obstoječimi članki in viri drugih nevladnih organizacij.

O tem, kako lahko pošiljate množična SMS sporočila, opravljate konferenčne klice, vzpostavite Viber skupine in delite Google dokument je v članku »Možnost uporabe preprostih mobilnih in digitalnih orodij za sodelovanje« pisalo Središče Stičišče. Članek si lahko preberete tukaj, vključuje pa tudi praktičen prikaz uporabe teh orodij.

Videokonference

V tem času široko uporabljena metoda za izpeljavo sestankov na daljavo. Nekatere od možnosti za opravljanje videokonferenc (Zoom, Skype, Cisco Webex, Jitsi Meet, Google Hangouts) so predstavljene tukaj.

Facebook zaprte skupine

Tudi spletno omrežje Facebook lahko izkoristite za vaše delo. Ustvarite lahko zaprte skupine, kjer si lahko s člani, sodelavci ali prostovoljci izmenjujete informacije. A vseeno previdno – Facebook ni prostor za izmenjavo zaupnih dokumentov in podatkov, lahko pa je dober način za izmenjavo idej, kako proslaviti vašo obletnico delovanja!

Platforme za skupinsko delo

Na tržišču obstaja veliko rešitev, ki omogočajo skupinsko delo na daljavo. Mreža za vključujočo informacijsko družbo je pripravila članek, v katerem podrobneje predstavlja platformo NextCloud. V shemi TechSoup Slovenija, ki nevladnim organizacijam omogoča cenejšo licenčno opremo pa med drugim najdemo Slack, Microsoftove storitve v oblaku (Microsoft for Nonprofits), Googlov G-Suite ( G-Suite) ter Workplace by Facebook.

Programska in računalniška oprema

A včasih se zalomi že čisto na začetku. Brez delujočega računalnika z osnovno programsko opremo nam nobena spletna rešitev nič ne koristi. 

Prosta programska oprema, ki je brezplačna in lahko nadomesti uporabo licenčne opreme (npr. Microsoft Office) je objavljena v članku, ki ga je pripravila mreža za vključujočo informacijsko družbo in ga lahko najdete tu.

Nekoliko daljši seznam prosto dostopne brezplačne opreme je objavljen tudi na spletni strani društva Lugos. 

Posebno ponudbo ugodnejše licenčne opreme za NVO lahko poiščete na spletni strani TechSoup Slovenija, ki nudi pomoč in podporo pri pridobivanju donacij in popustov licenčne programske opreme, storitev v oblaku in drugih storitev. Seznam vseh produktov, ki jih omogočajo, je objavljen tu.

Brezplačno računalniško opremo (prenosniki, osebni računalniki, tiskalniki) lahko dobite prek Društva za trajnostni razvoj Duh časa, ki sprejema rabljeno računalniško opremo in jo usposobi za ponovno uporabo. Računalnike tako poklanjajo naprej socialno ogroženim posameznikom in tudi nevladnim organizacijam. Več informacij je objavljenih na njihovi spletni strani.

Cenejšo računalniško opremo za nevladne organizacije pa znotraj svoje sheme ponuja tudi TechSoup Slovenija. Podrobnosti so objavljene na njihovi spletni strani. 

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.