Aktualno

Interventni (ekonomski) ukrepi za nevladne organizacije

24. marec 2020

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2477/interventni-ekonomski-ukrepi-za-nevladne-organizacije/

Ne samo večina ekonomistov, ampak tudi večina držav si je zdaj že enotnih, da je najučinkovitejši ukrep zoper ekonomsko škodo, ki jo povzroča aktualna epidemija, ta, da država vsem prizadetim subjektom kompenzira izpad neto prihodka. Pri tem država ne sme pozabiti na nikogar, še najmanj na ekonomsko v tem trenutku najbolj prizadete – samozaposlene. Nič manj pa seveda niti na nevladne organizacije.

Mnoge nevladne organizacije je epidemija »poslovno« prizadela podobno kot podjetja. Odpadle so vse športne in kulturne aktivnosti, zaprli so se zasebni vrtci, šole, prenehalo se je izvajanje prevozov za invalide itd. V zadnjih dneh smo večkrat slišali, da naj bi jim bilo vseeno lažje, ker so jim izpadli samo tržni prihodki (vadnine, vstopnine, plačila vrtcev itd.), na javne subvencije pa še vedno lahko računajo. To žal le deloma drži. Namreč, država (ob sedanjih pravilih) seveda ne bo poravnala subvencij za neizvedene aktivnosti in programe, še večja težava pa je, da so bili z zamrznitvijo izvrševanja proračuna ustavljeni razpisi: šport, kultura, deloma zdravje in sociala tako na primer za letos zaenkrat sploh še nimajo predvidenih subvencij programov in projektov, ker so bili razpisi šele v teku ali pred objavo, zdaj pa so zaustavljeni. V teh sektorjih so tako ostali brez skoraj vseh prihodkov (z izjemo donatorskih, pa tudi glede tega sporočajo, da so že napovedani rezi).

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.