Aktualno

Civilna zaščita potrebuje prostovoljce

16. marec 2020

Povezava do vira: https://forms.gle/crcEnbFV22qRJu9q7

Na osnovi poziva Civilne zaščite Občine Postojna vabimo in pozivamo društva oziroma člane društev k organiziranim aktivnostim za izvajanje tistih opravil, ki jih je treba v tem času postoriti.

Prostovoljce potrebujemo za:
•    oskrbo starejših (opravljanje nakupov v trgovini, dostava do vrat ranljivih občanov);
•    pomožna dela v zdravstvu (predvsem študenti medicine in podobnih smeri, pomoč pri opravljanju zdravstvenih storitev);
•    individualno varstvo otrok (na vašem ali njihovem domu).

Prostovoljec je lahko vsakdo, ki:
•    je star med 18 in 40 let;
•    je zdrav, brez bolezenskih znakov in
•    ima veljavni osebni dokument (za identifikacijo na terenu).

Prostovoljec bo za opravljanje svojega dela prejel:
•    odsevni jopič civilne zaščite,
•    masko,
•    rokavice,
•    razkužilo
•    identifikacijsko kartico štaba civilne zaščite.

PRIJAVE
K opravljanju prostovoljskih del se lahko prijavite prek obrazca na naslovu: https://forms.gle/crcEnbFV22qRJu9q7.
S prostovoljcem bo Občinski štab CZ po potrebi vzpostavil stik in ga aktiviral.

Obenem želimo poudariti, da je izjemnega pomena, da se tovrstnih aktivnosti ne lotevate sami, temveč v okviru Civilne zaščite.

Regijsko stičišče nevladnih organizacij PNR BOREO
za: Samo Vesel
GSM: 040 413 315

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.