Aktualno

OBVESTILO

13. marec 2020

Do nadaljnjega tudi naša pisarna zapira vrata.

Zaradi trenutne situacije glede koronavirusa sporočamo, da do nadaljnjega naša pisarna zapira vrata. Še vedno smo dostopni prek elektronske pošte. Upajmo, da se situacija čimprej umiri in se življenje vrne v normalne tirnice.

Ostanite zdravi!

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.