Aktualno

BOLJŠI IN USPEŠNEJŠI V 2020 – BREZPLAČNO! OBJAVLJEN KOLEDAR LETOŠNJIH IZOBRAŽEVANJ NA CNVOS

27. januar 2020

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2430/boljsi-in-uspesnejsi-v-2020-brezplacno-objavljen-koledar-letosnjih-izobrazevanj-na-cnvos/

Brezplačen vsebinsko razvejan ter hkrati zaokrožen nabor izobraževanj, ki ga vodijo strokovnjaki in zunanji sodelavci, najboljši mojstri svojega dela.

Objavljenih je prvih 9 delavnic z različnih področij, v kratkem pa bodo dodane še tri delavnice s področja zagovorništva, dobrih kampanj ter obvladovanja stresa. Če ponujeni izobraževalni sklopi ne zajamejo vseh vaših potreb, vam ponujajo tudi izobraževanja po meri, ki jih skupaj z vami prilagodijo potrebam vaše organizacije.

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.