Aktualno

Imenovanje predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

11. november 2019

Slovenska filantropija poziva članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in druge prostovoljske organizacije k sodelovanju pri imenovanju štirih (4) predstavnikov prostovoljskih organizacij in štirih (4) njihovih namestnikov v Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Kandidate lahko predlagajo samo nevladne organizacije, ki imajo status prostovoljske organizacije v skladu z 9. členom Zakona o prostovoljstvu (pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom iz 38. člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu tega zakona in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist).

Vsaka prostovoljska organizacija lahko v postopku predlaga največ enega kandidata. Organizacija lahko ne predlaga nobenega kandidata, kljub temu pa lahko sodeluje v postopku in ima glasovalno pravico, če pride do volitev.
Od predstavnikov pričakujemo aktivno sodelovanje v odboru,  ki ga bodo sestavljali  predstavniki prostovoljskih organizacij in ministrstev ter drugih pomembnih akterjev. Delo odbora vključuje izbor kandidatov in podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.
Postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij je poseben postopek v skladu s Poslovnikom postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki ga uporablja Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Zbiranje prijav se zaključi 18. novembra 2019.

Prijave lahko pošljete po pošti ali skenirano po e-pošti na:
Slovenska filantropija, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

E-naslov: slovenska@filantropija.org.

Za postopek izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva velja naslednji rokovnik:

4. 11. 2019: pričetek kandidacijskega roka

18. 11. 2019: konec kandidacijskega roka

19. 11. 2019: pregled prejetih prijav kandidatov/-tk

21. 11. 2019: dopolnitev vlog

22. 11. 2019: objava seznama kandidatov in seznama upravičencev za glasovanje na www.prostovoljstvo.org

28. 11. 2019: predstavitev kandidatov ob 10h na Slovenski filantropiji, Cesta Dolomitskega odreda 11, Ljubljana, kjer se skuša doseči soglasje o predstavnikih in namestnikih

28. 11. 2019: razpis volitev predstavnikov in namestnikov (pogojno, če soglasje ne bo doseženo)

3. 12. 2019: konec volitev (pogojno)   

4. 12. 2019: pregled glasovnic in objava seznama predstavnikov na www.prostovoljstvo.org

 

Prilagamo obrazec za prijavo in Poslovnik postopka izbora predstavnikov prostovoljskih organizacij v Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije glede postopka je Nina Lukashevich: nina.lukashevich@filantropija.org,  01 433 40 24 ali 051 389 895.

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.