Aktualno

Zavod Fractalis išče strokovnega vodjo

21. avgust 2019

Povezava do vira: https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2492417&fbclid=IwAR0-dR0kjpmwsXHeofrYYByX2wMrGwYoZA-fh_zirM-IjPHuJz46FPP-3Yw

FRACTALS, Zavod za družbene inovacije, vabi v svoje vrste. Iščejo strokovnega vodjo!
Več na povezavi Zavoda za zaposlovanje.
Pogoj strokovni izpit iz socialnega varstva!

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.