Aktualno

Kmetijska tržnica - priložnost podeželja 2019

21. avgust 2019

Povezava do vira: https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/novice/2019080613551122/Kmetijska-tr%C5%BEnica---prilo%C5%BEnost-pode%C5%BEelja-2019/

V letošnjem septembru Občina Ilirska Bistrica v sodelovanju s TIC Ilirska Bistrica ter podporo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pripravljamo že tradicionalno Kmetijsko tržnico - priložnost podeželja 2019.
Dogodek se bo odvijal 21. in 22. september 2019 na igrišču pred OŠ Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici.

Letošnjo Kmetijsko tržnico organizatorji posvečajo povezovanju kmetijstva in turizma preko gastronomije.  V strokovnem delu želijo strokovni in širši javnosti predstaviti priložnosti in izzive za sektorje kmetijstva, gastronomije in turizma, ki nam jih prinaša naziv Evropska regija gastronomije 2021. Predvsem pa želijo poudariti pomen lokalnih živil, kot priložnost za vrhunsko gastronomijo ob pogoju povezovanja med sektorji. 

V sejemskem delu, ki se bo odvijal pod šotorom in poleg, želijo privabiti raznovrstne ponudnike, ki boste imeli priložnost prestaviti svoje delovane. V prilogi najdete prijavnico in vsa podrobnejša navodila za prijavo na dogodek. Za vse dodatne informacije pa so vam na voljo na spodnjih kontaktih.   

Prijavnica: https://www.ilirska-bistrica.si/obcina/novice/2019080613551122/Kmetijska-tr%C5%BEnica---prilo%C5%BEnost-pode%C5%BEelja-2019/

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.