Aktualno

Objavljen nov natečaj Naredimo drugače!

16. oktober 2018

Povezava do vira: https://www.rra-zk.si/o-rra/aktualno/novice&idn=1561

RRA-jev Center za inovativnost in razvoj objavlja natečaj Naredimo drugače! V natečaj vabi osnovnošolce, srednješolce in njihove mentorje k oddaji prispevkov.

RRA Zeleni kras - Center za inovativnost in razvoj
Vabi osnovnošolce in srednješolce in posameznike Primorsko-notranjske regije k sodelovanju!

Center za inovativnost in razvoj deluje pod okriljem RRA Zeleni kras. Center s svojo vizijo delovanja spodbuja, širi in razvija kulturo inoviranja in razvojno miselnost v javnem in zasebnem, neprofitnem in profitnem sektorju. Letos že četrtič izvajajo tudi natečaj »Naredimo drugače!«, ki so se mu osnovnošolci in srednješolci vedno z veseljem odzvali, z veliko novimi zamislimi.

Tako tudi letos vse zainteresirane vabijo, da naredijo drugače. Ni nujno, da gre za velike spremembe, lahko gre za nekaj povsem vsakdanjega in enostavnega, kar pa lahko naredimo na čisto drugačen način. Razmišljajte
»izven okvirjev«! Omejitev znotraj posameznih tematskih področij ni, prav tako tudi ne v idejah – odprite glave, naredimo drugače!

Želja je pridobiti nove ideje na naslednjih dveh tematskih področjih:

Ekološke inovacije: kaj je tisto, kar lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k varovanju naravnega okolja?

Družbene inovacije: kaj lahko izboljšamo ali naredimo drugače in s tem prispevamo k reševanju družbenih problemov?

Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine šol iz Primorsko-notranjske regije, pripravijo lahko enega ali več del:

• Likovni prispevki: lahko so v poljubni risarski, slikarski ali drugi tehniki (npr. grafični izdelki, stripi itd.).
• Literarni prispevki: omejitev dolžine prostega spisa, proze ali poezije je do 2 tipkani strani A4 formata.
• Fotografski prispevki: fotografije naj bodo reproducirane na fotografski papir ali natisnjene; reprodukcije naj ne bodo večje od formata A4 (210 x 297 mm).
• Tehnični izdelki in druga inovativna orodja: izdelki in orodja naj ne presegajo višine/širine 1m.

Iščemo živahne in hitro opazne prispevke, ki nam bodo po vsebini in obliki odkrili nove poglede na svet in dileme, s katerimi se srečujemo, pa tudi nove rešitve, ki jih mladi vidite kot odgovor na prej omenjene dileme.

Ujemite svoje ideje na papir, fotografijo ali v izdelke, dodajte prijavnico za vsako oddano delo in  vse skupaj pošljite do petka, 17. 5. 2019, do
12.00 ure.

Svoja dela, skupaj s prijavnico in s pripisom »za natečaj Naredimo drugače!« pošljite na naslov RRA Zeleni kras.

Med pravočasno prispelimi izdelki bodo glede na izvirnost, povezanost z razpisno tematiko in sporočilnost izbrali najboljša dela, ki bodo nagrajena.

Več o natečaju in prijavnica na povezavi: http://www.rra-zk.si/materiali/priloge/slo/nateaj-naredimo-drugae-2018_besedilo-in-prijavnica_z.pdf

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Ana Širca
vodja projekta
Tatjana Rant
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.