Aktualno

Nevladne organizacije vključene v proces lokalnih volitev 2018

10. avgust 2018

Povezava do vira: https://www.boreo.si/aktivnosti/skupne-akcije/nevladne-organizacije-in-lokalne-volitve-2018

Pred letošnjimi lokalnimi volitvami bomo regionalna stičišča iz cele Slovenije začele s skupno kampanjo »Šola za župane« za več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah in večjo vključenost lokalnih nevladnih organizacij v programe županov. Želimo spodbuditi kandidate za župane, da aktivno vključujejo izzive in probleme lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe.

V ta namen že sedaj zbiramo predloge tem, ki so pereče in bi jih radi uvrstili v predvolilne debate. Pozivamo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujejo na območju Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Cerknica, Bloke in Loška dolina, da premislijo in predlagajo temo, ki bi jo radi vključili v razpravo in dialog s kandidati za župane. Tema naj bo konkretna.

Po tem, ko bomo dobili nabor tem, ki bi jih nevladne organizacije rade zastopale, vas bomo kontaktirali in skupaj pripravili načrt. Koncept kampanje predstavlja podajanje in izmenjava znanj ter izkušenj.

Za več informacij smo vam na voljo preko e-pošte: ana@boreo.si ali na tel.št. 041 578 131

 

 

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.