Aktualno

Večina nevladnih organizacij na varovanje osebnih podatkov še ni pripravljena

14. maj 2018

Povezava do vira: https://www.cnvos.si/novice/2109/vecina-nevladnih-organizacij-na-varovanje-osebnih-podatkov-se-ni-pripravljena/

Pri uresničevanju prihajajoče uredbe o varovanju osebnih podatkov v nevladnih organizacijah se veliko dela. Vodja CNVOS-ove pravne službe Matej Verbajs, ugotavlja, da je v resnici največji problem ta, da se nevladne organizacije (zaradi pomanjkanja znanja) niti ne zavedajo, da delajo v nasprotju z novo uredbo. Dodaja še, da ga skrbi, da bo stanje podobno tudi po 25. maju.

Najjpogostejših težav, ki jih nevladne organizacije še niso odpravile:

1. Zbiranje podatkov na zalogo, to pomeni zbiranje in hrambo podatkov, ki jih organizacija trenutno ne potrebuje, bodo pa morda kdaj v prihodnje prišli prav, na primer davčne številke članov, za katere društvo meni, da lahko pridejo prav, če člani morda nekoč ne bi bili več prostovoljci, pač pa bi se jim izplačala kakšna nagrada za delo, in podobno.

2. Pogodbe s ponudniki IT storitev, oblačnih storitev ali računovodstva in drugimi t. i. pogodbenimi obdelovalci, kjer iz prakse ugotavljamo, da je v teh pogodbah običajno le neka splošna klavzula, da bo pogodbenik obdeloval in zagotavljal varovanje podatkov v skladu z zakonodajo, konkretnih določb, ki jih zahteva nova uredba, pa v pogodbah ni. Tukaj so še posebno pomembni vsebina, trajanje in namen obdelave osebnih podatkov in kategorije posameznikov, o katerih se osebni podatki obdelujejo. Iz prakse ravno tako opažamo, da organizacije ne poskrbijo, da so delavci pogodbenika zavezani k zaupnosti osebnih podatkov, s katerimi delajo, in da nimajo sprejetih ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov za varovanje osebnih podatkov.

3. Posredovanje podatkov o članih organizacije tretjim osebam. Še vedno precej nevladnih organizacij svojim financerjem, zvezam ali pogodbenikom posreduje informacije o svojih članih, pri čemer člani tega sploh ne vedo – tega v prihodnje nikakor ne bodo smeli več početi.

 

NVO Dogodki

 


Kontakti

Vilharjeva ulica 14
SI-6230 Postojna
Tatjana Hvala
koordinatorka projektov
Ana Širca
svetovalka za razvojne projekte
Samo Vesel
vodja programskega sveta

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe 2.11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.