Usposabljanja

Prodaja izdelkov in storitev v nevladnih organizacijah

16. februar 2022 ob 17.00, Splet

Na spletnem seminarju bomo prikazali vse ključne pravne informacije o izvajanju t.i. pridobitne dejavnosti v nevladnih organizacijah (prodaja izdelkov, ponujanje storitev). Poudarek bo na pogojih, kdaj lahko takšne dejavnost izvajamo brez skrbi pred inšpektorji in do kakšnih sprememb lahko pride v organizaciji pri izvajanje teh dejavnosti. Pogledali bomo tudi s tem povezane davčne obveznosti.

Prijava na dogodek je obveznaPrijava >>

Program:
- Kdaj lahko nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove) prodajajo blago in storitve?
- Pogoji za izvajanje najpogostejših pridobitnih dejavnostih v nevladnih organizacijah (prodaja izdelkov na stojnicah, izvajanje delavnic, organizacija izletov, izposoja opreme)
- Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti za organizacijo, poraba presežka, odgovornosti pri izvajanju dejavnosti
- Davčne obveznosti pri izvajanju pridobitne dejavnosti
- Vprašanja in odgovori

Spletni seminar bo vodil Matej Verbajs, univ. dipl. pravnik, zaposlen v strokovni službi Zveze paraplegikov Slovenije. Pred tem je delal kot vodja pravne službe na Centru nevladnih organizacij Slovenije. Že več kot 15 let se ukvarja z izobraževanjem in pravnim svetovanjem za nevladne organizacije, aktivno je sodeloval je tudi pri pripravi in spremembah več zakonov.

Delavnica bo potekala preko platforme zoom. Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave pa obvezne.

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.

NVO Dogodki

 

Aktualni razpisi


Kontakti

Sedež: Vilharjeva ulica 14 Pisarna: Veliki Otok 44b 6230 Postojna
Tatjana Rant
vodja projekta
Tina Žigon
strokovna sodelavka
Samo Vesel
strokovni sodelavec

Naložbo sofinancira Republika Slovenija iz Proračuna RS za leto 2019–2023 v okviru proračunske postavke PP 180151 – Sklad za nevladne organizacije.